transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recent Initiatives in Trade, Transport and E-Commerce Laws to Integrate the Physical, Financial and Information Flows in International Supply Chains

Författare och institution:
Abhinayan Basu Bal (Juridiska institutionen); Trisha Rajput (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Massimiliano Musi (ed.), New Challenges in Maritime Law: De lege lata et de legs ferenda, Il Diritto Marittimo - Quaderni , s. 576-621
ISBN:
9788869720109
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Quaderni, Bonomo Editore
Förlagsort:
Italy
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
228638
Posten skapad:
2015-12-17 16:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007