transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cooling dynamics of carbon cluster anions

Författare och institution:
H. Shiromaru (-); T. Furukawa (-); G. Ito (-); N. Kono (-); H. Tanuma (-); J. Matsumoto (-); Motoshi Goto (Institutionen för fysik (GU)); T. Majima (-); A. E. K. Sundén (Institutionen för fysik (GU)); Kaveh Najafian (Institutionen för fysik (GU)); Maria Susanne Pettersson (Institutionen för fysik (GU)); Bertil Dynefors (Institutionen för teknisk fysik, Chalmers); Klavs Hansen (Institutionen för fysik (GU)); T Azuma (-)
Publicerad i:
Journal of Physics: Conference Series, 635 s. Article no. 012035
ISSN:
1742-6596
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
A series of ion storage experiments on small carbon cluster anions was conducted to understand size-dependent cooling processes. The laser-induced delayed electron detachment time profile show clear even/odd alternation due to the presence of the electronic cooling. The time evolution of the internal energy distribution was simulated for Cn- (n=4 to 7) with a common procedure taking vibrational and electronic cooling into account.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi
Nyckelord:
carbon clusters, storage ring, cooling, radiation, thermionic emission
Postens nummer:
228624
Posten skapad:
2015-12-17 14:30
Posten ändrad:
2016-01-26 15:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007