transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Africa's return migrants: The new developers?

Redaktör(er):
Lisa Åkesson (Institutionen för globala studier, socialantropologi); Maria Eriksson Baaz (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
ISBN:
978-17-83-60233-9
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
228611
Posten skapad:
2015-12-17 14:07
Posten ändrad:
2016-05-11 13:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007