transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Symptoms of stress and fatigue in patients with takotsubo cardiomyopathy

Författare och institution:
Kerstin Ulin (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Sara Wallström (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Inger Ekman (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
European Journal of Cardiovascular Nursing, 14 ( S1 ) s. 49
ISSN:
1474-5151
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
228610
Posten skapad:
2015-12-17 14:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007