transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utbildning är 'ofta' det bästa

Författare och institution:
Göran Brante (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Dagens Nyheters digitala debatt,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Postens nummer:
228579
Posten skapad:
2015-12-17 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007