transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

No Democratic Transition Without Women's Rights: A Global Sequence Analysis 1900-2012

Författare och institution:
Staffan I Lindberg (V-Dem Institute & Statsvetenskapliga institutionen); Yi-Ting Wang (V-Dem Institute & Statsvetenskapliga institutionen); Aksel Sundström (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
V-Dem Working Paper Series, 2015 ( 12 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
228563
Posten skapad:
2015-12-17 10:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007