transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vote Buying Is A Good Sign: Alternate Tactics of Fraud in Africa 1986-2012

Författare och institution:
Staffan I Lindberg (V-Dem Institute & Statsvetenskapliga institutionen); Carolien van Ham (V-Dem Institute & Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
V-Dem Working Paper Series, 2015 ( 3 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
228553
Posten skapad:
2015-12-17 09:59
Posten ändrad:
2016-04-29 13:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007