transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nylatin

Författare och institution:
Axel Hörstedt (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Classica, ( 2015:2 ) s. 16-19
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Nylatin, latin
Ytterligare information:
Populärvetenskaplig artikel i Svenska Klassikerförbundets tidsskrift.
Postens nummer:
228549
Posten skapad:
2015-12-17 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007