transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skrivpraktiker, språkbruk och kommunikativa strategier i och utanför skolan

Författare och institution:
Sylvana Sofkova Hashemi (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun, 12-13 november, 2010, 23 s. 29-43
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Förlag:
ASLA Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Vi blir fler och allt yngre som deltar i den kommunikativa arenan på Internet. Här produceras dagligen innehåll online i form av statusuppdateringar, inlägg i diskussioner, bilder, foton och videos. Det handlar om aktiviteter i multimodala miljöer som involverar kommunikation, visualisering och aktivt deltagande. Eleverna kommunicerar på ett samtalsliknade skriftspråk i ny media, som oftast inte följer de krav på språkriktighet som skolan ställer, utan handlar mer om autentiskt skrivande med talspråksnära inslag och andra skrivstrategier präglat av de förutsättningar mediet ställer. Elevernas skriftspråkliga erfarenheter på fritiden tycker många har inverkan på skolarbetet, medan andra menar att dessa skrivfenomen har funnits tidigare i skoluppsatser och att eleverna utvecklas mer språkligt än de vuxna gör. I denna artikel går jag närmare in på denna debatt och knyter dagens skrivpraktiker och de kommunikativa och publiceringsförutsättningar nya medier erbjuder till resultat från tidigare analyser av elevers texter och språkbruk i skolan och ny media och jag diskuterar även betydelsen av autentiskt författarskap för elevens reflekterande och språkutvecklande arbete i skolan.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Skrivpraktiker, kommunikation, sociala medier, fritid, skolan, språkutveckling, språkbruk
Postens nummer:
228531
Posten skapad:
2015-12-16 18:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007