transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Middle report : Interactive boards in teaching Swedish  –  Initial findings

Författare och institution:
Sylvana Sofkova Hashemi (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Antal sidor:
5
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University West
Förlagsort:
Trollhättan
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Nyckelord:
Interaktiv tavla, datorstödd undervisning, interaktiva multimedier, Education, Pedagogik
Ytterligare information:
Nordic Smart School Project
Postens nummer:
228530
Posten skapad:
2015-12-16 18:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007