transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The impact of new technologies on quality of life for the adult with tetralogy of Fallot

Författare och institution:
Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Scientific Sessions of the American Heart Association. Orlando FL, USA (8 Nov, 2015).,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
228482
Posten skapad:
2015-12-16 15:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007