transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Laplace multi-axial response model for fatigue analysis

Författare och institution:
Karlsson Johan (-); Podgorski Krzysztof (-); Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
International Journal of Fatigue, 85 s. 11-17
ISSN:
0142-1123
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This paper introduces means for fatigue damage rates estimation using Laplace distributed multiaxial loads. The model is suitable for description of stresses containing transients of random amplitudes and locations. Explicit formulas for computing the expected value of rainflow damage index as a function of excess kurtosis are given for correlated loads. A Laplace model is used to describe variability of forces and bending moments measured at some location on a cultivator frame. An example of actual cultivator data is used to illustrate the model and demonstrate the accuracy of damage index prediction.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik
Nyckelord:
Laplace moving averages; Multi-axial loads; Rainflow method; Random loading; Spectral density function
Chalmers styrkeområden:
Transport
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
228456
Posten skapad:
2015-12-16 12:23
Posten ändrad:
2016-03-02 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007