transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Secular Social Movement Organizations in Egypt Four Years After Mubarak: A Tale of High Hopes and Dashed Expectations

Författare och institution:
Arne Wackenhut (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
UPAS - Conference on the Unfinished Project of the Arab Spring, Edmonton, Canada,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
Arab Spring, Egypt, Social Movement Theory, Mobilisation
Postens nummer:
228451
Posten skapad:
2015-12-16 11:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007