transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utmaningar och möjligheter med att utbilda ingenjörer med nya alternativa och kompletterande kompetenser

Författare och institution:
Jens Kabo (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers), Chalmers); Malin Kjellberg (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Samuel Bengmark (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Jan Wickenberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik, Chalmers)
Publicerad i:
Proceedings för 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 18 – 19 november 2015 , s. 10-12
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Det finns starka normer kopplade till vad som definierar ingenjörer och ingenjörsutbildning, exempelvis att teknik är en central del av ingenjörspraktik. Den samhällsutveckling som pågår med ökande digitalisering, automatisering och integration av teknik kommer sannolikt att medföra ett behov av att (åtminstone vissa) ingenjörer utvecklar kompetenser som inte nödvändigtvis är starkt representerade inom dagens utbud av ingenjörsutbildningar. Detta är i sig inget nytt, industriell ekonomi är ett klassiskt exempel på ett nytt kompetensområde för ingenjörer som utmanade och utvidgade dåvarande normer om vad som definierar ingenjörer och ingenjörsutbildning. Vi vill genom detta rundabordssamtal träffa andra som arbetar med eller är intresserade av (nya) normbrytande ingenjörsutbildningar för att diskutera möjligheter och utmaningar, såsom frågor rörande identitet och legitimitet, kopplade till denna typ av verksamheter.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
nya ingenjörsutbildningar, identitet, legitimitet
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Ytterligare information:
Proceedings som teknisk rapport: http://www.it.uu.se/research/publications/reports/2016-002/#__utma=1.1212818706.1471529561.1471529561.1471529561.1&__utmb=1.16.10.1471529561&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1471529561.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=71317523
Postens nummer:
228448
Posten skapad:
2015-12-16 11:27
Posten ändrad:
2016-08-18 16:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007