transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Migrierende Männlichkeit. Vater-Sohn-Beziehungen bei Jonas Hassen Khemiri

Författare och institution:
Linda Karlsson Hammarfelt (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Hella Ehlers, Claudia Kalisch, Gabriele Linke, Nadja Milewski, Beate Rudlof, Heike Trappe (red.): Migration - Geschlecht - Lebenswege. Sozial- und geisteswissenschaftliche Beiträge, s. 165-182
ISBN:
978-3-643-13139-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
LIT-Verlag
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2015
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
228432
Posten skapad:
2015-12-16 10:11
Posten ändrad:
2016-09-01 14:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007