transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deficiencies in the health care system contribute to a high rate of late HIV diagnosis in Sweden.

Författare och institution:
Karl-Johan Brännström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik, Chalmers); V Svedhem Johansson (-); G Marrone (-); S Wendahl (-); Aylin Yilmaz (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); A Blaxhult (-); A Sönnerborg (-)
Publicerad i:
HIV medicine, 17 ( 6 ) s. 425-435
ISSN:
1468-1293
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of the study was to identify factors in HIV-infected patients and the health care system which contribute to late diagnosis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Postens nummer:
228419
Posten skapad:
2015-12-16 08:44
Posten ändrad:
2016-07-28 16:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007