transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Polymorphisms of dopamine pathway genes NRG1 and LMX1A are associated with cognitive performance in bipolar disorder

Författare och institution:
Sindre Rolstad (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Erik Pålsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Carl Johan Ekman (-); Elias Eriksson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Carl Sellgren (-); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Bipolar disorders, 17 ( 8 ) s. 859–868
ISSN:
1399-5618
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
LIM homeobox transcription factor 1, alpha (LMX1A) and neuregulin 1 (NRG1) are susceptibility genes for schizophrenia that have been implicated in the dopaminergic pathway and have been associated with altered cognitive functioning. We hypothesized that single nucleotide polymorphisms (SNPs) in LMX1A and NRG1 would be associated with cognitive functioning in bipolar disorder.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Farmakologi
Nyckelord:
NRG1, LMX1A, bipolar disorder
Postens nummer:
228417
Posten skapad:
2015-12-16 08:40
Posten ändrad:
2015-12-17 10:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007