transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Salivary microflora and mode of delivery: a prospective case control study.

Författare och institution:
Katarina Boustedt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Josefine Roswall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Gunnar Dahlén (Institutionen för odontologi, sektion 3); Jovanna Dahlgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Svante Twetman (-)
Publicerad i:
BMC oral health, 15 ( 1 ) s. Article Number: 155
ISSN:
1472-6831
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Previous cross-sectional studies have suggested that the mode of delivery can influence the composition of oral microflora. The aim of this prospective study was to compare the salivary colonization in vaginally delivered children with children delivered by Caesarian section (C-section) during their first 6 months of life.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
228382
Posten skapad:
2015-12-15 15:41
Posten ändrad:
2016-03-01 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007