transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

More Benefits Than Problems – A Study Regarding Patients' Experiences With a PICC-Line During Cancer Treatment

Författare och institution:
Källenius Edström Sofia (-); Lindqvist Tiina (-); Kristina Rosengren (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Home Health Care Management & Practice, 28 ( 2 ) s. 101-108
ISSN:
1084-8223
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
228360
Posten skapad:
2015-12-15 14:47
Posten ändrad:
2016-04-29 17:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007