transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Educational Value of Doctor Trainee Employments (“Student Doctor”) —A Questionnaire Study

Författare och institution:
Sven Wallerstedt (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); M Odqvist (-); Susanna Maria Wallerstedt (-)
Publicerad i:
International Journal Clinical Medicine, 6 ( 7 ) s. 469-474
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
228349
Posten skapad:
2015-12-15 13:33
Posten ändrad:
2016-09-02 09:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007