transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det tidigmoderna jagets politik. Christine de Pizans Livre de la cité des dames och Louise Labés Oeuvres som självbiografiska manifest

Författare och institution:
Matilda Amundsen Bergström (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
LIR.journal , 5 s. 23-38
ISSN:
2001-2489
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The article investigates Sidonie Smith's term autobiographical manifesto, in relation to late medieval and early modern womens' autobiographical writing. By relating Smith's theory to Christine de Pizan's "Livre de la city des dames" and Louise Labé's "Oeuvre", I attempt to both show the usefulness of Smiths term when it comes to older materials, and critically examine potential difficulties in bringing these two together.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Louise Labé, Christine de Pizan, la querelle des femmes, autobiographical manifesto
Postens nummer:
228340
Posten skapad:
2015-12-15 12:59
Posten ändrad:
2015-12-15 14:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007