transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lessons learned from ten years with digital television: The case of Swedish TV4

Författare och institution:
Jonas Ohlsson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) & Nordicom (2013-))
Publicerad i:
Nordmedia 2015, August 13-15 2015, Copenhagen Denmark,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
228330
Posten skapad:
2015-12-15 12:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007