transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ethical Work in the Village of Hope - Changing Life Conditions for Children and Women

Författare och institution:
Per-Olof Thång (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Kristina Bartley (-)
Publicerad i:
International Journal of Applied Ethics, 2013-2014 ( 2 ) s. 45-71
ISSN:
2321-2497
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
228322
Posten skapad:
2015-12-15 12:00
Posten ändrad:
2015-12-29 09:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007