transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pharmaceutical Pricing Policies in Norway and Sweden

Författare och institution:
Helle Håkonsen (Enheten för socialmedicin); Karolina Andersson Sundell (Enheten för socialmedicin)
Publicerad i:
Pharmaceutical Prices in the 21st Century, s. 209-227
ISBN:
978-3-319-12168-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer International Publishing
Förlagsort:
Switzerland
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Samhällsfarmaci och klinisk farmaci
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Postens nummer:
228290
Posten skapad:
2015-12-15 10:19
Posten ändrad:
2016-01-14 12:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007