transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From CONSENSUS to SAVE: the Early Development of Inhibition of the Renin-Angiotensin System in the Treatment of Chronic Heart Failure

Författare och institution:
Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Journal of cardiac failure, 22 ( 5 ) s. 395-8
ISSN:
1532-8414 (Electronic) 1071-9164 (Linking)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
228267
Posten skapad:
2015-12-15 09:21
Posten ändrad:
2016-08-10 14:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007