transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The importance of profit in company law - a Comment from a Swedish Perspective

Författare och institution:
Rolf Skog (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
European Company and Financial Law Review, 12 ( 4 ) s. 563-571
ISSN:
1613-2556
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Bolagsrätt
Postens nummer:
228252
Posten skapad:
2015-12-14 21:09
Posten ändrad:
2016-04-28 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007