transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Leaving the European Union- The Union way

Författare och institution:
Christophe Hillion (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
T. Ackermann & J. Köndgen (Eds.) Privat- und Wirtschaftrecht in Europa , s. 213-224
ISBN:
978-3-406-68002-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
C.H.Beck
Förlagsort:
München
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
EU-rätt
Postens nummer:
228250
Posten skapad:
2015-12-14 20:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007