transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The approaches of the EU Court of Justice and the European Court of Human Rights vis-à-vis discrimination on the ground of nationality in social security

Författare och institution:
Frans Pennings (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Frans Pennings & Gijs Vonk (Eds), Research Handbook on European Social Security Law , s. 121-148
ISBN:
978-17-82-54732-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Edward Elgar Publishing
Förlagsort:
Cheltenham
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt ->
Socialrätt
Postens nummer:
228247
Posten skapad:
2015-12-14 19:57
Posten ändrad:
2016-05-09 15:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007