transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exploring the activity profile of health care assistants and nurses in home nursing.

Författare och institution:
Kristel De Vliegher (-); Bert Aertgeerts (-); Anja Declercq (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
British journal of community nursing, 20 ( 12 ) s. 608-14
ISSN:
1462-4753
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Are home nurses (also known as community nurses) ready for their changing role in primary care? A quantitative study was performed in home nursing in Flanders, Belgium, to explore the activity profile of home nurses and health care assistants, using the 24-hour recall instrument for home nursing. Seven dates were determined, covering each day of the week and the weekend, on which data collection would take place. All the home nurses and health care assistants from the participating organisations across Flanders were invited to participate in the study. All data were measured at nominal level. A total of 2478 home nurses and 277 health care assistants registered 336 128 (47 977 patients) and 36 905 (4558 patients) activities, respectively. Home nurses and health care assistants mainly perform 'self-care facilitation' activities in combination with 'psychosocial care' activities. Health care assistants also support home nurses in the 'selfcare facilitation' of patients who do not have a specific nursing indication.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
228234
Posten skapad:
2015-12-14 18:23
Posten ändrad:
2015-12-22 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007