transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prognostic significance of anaemia in patients with heart failure with preserved and reduced ejection fraction: results from the MAGGIC individual patient data meta-analysis.

Författare och institution:
C Berry (-); K K Poppe (-); G D Gamble (-); N J Earle (-); J A Ezekowitz (-); I B Squire (-); J J V McMurray (-); F A McAlister (-); M Komajda (-); Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); A P Maggioni (-); A Ahmed (-); G A Whalley (-); R N Doughty (-); L Tarantini (-)
Publicerad i:
QJM : monthly journal of the Association of Physicians, 109 ( 6 ) s. 377-382
ISSN:
1460-2393
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Anaemia is common among patients with heart failure (HF) and is an important prognostic marker.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
228217
Posten skapad:
2015-12-14 16:02
Posten ändrad:
2016-08-15 10:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007