transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Glycemic control and excess mortality in type 1 diabetes

Författare och institution:
Marcus Lind (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); A. M. Svensson (-); Annika Rosengren (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
The New England journal of medicine, 372 ( 9 ) s. 880-1
ISSN:
1533-4406 (Electronic) 0028-4793 (Linking)
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Allmän medicin
Nyckelord:
Diabetes Mellitus, Type 1/*mortality, Female, Hemoglobin A, Glycosylated/*metabolism, Humans, Male
Postens nummer:
228199
Posten skapad:
2015-12-14 15:38
Posten ändrad:
2015-12-22 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007