transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Picturing the Bronze Age – an introduction

Författare och institution:
Johan Ling (Institutionen för historiska studier); Peter Skoglund (Institutionen för historiska studier); Ulf Bertilsson (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Picturing the Bronze Age / edited by Peter Skoglund, Johan Ling and Ulf Bertilsson, s. 1-4
ISBN:
978-1-78297-879-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Oxbow
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
228181
Posten skapad:
2015-12-14 14:50
Posten ändrad:
2015-12-16 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007