transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den experimentella lantbruksvetenskapen

Författare och institution:
Ulrich Lange (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Händelser och ledamöter i Akademien under 200 år. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 1812–2012. Del A. (Supplement till Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift), s. 13-41
ISBN:
978-91-86573-55-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
228137
Posten skapad:
2015-12-14 12:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007