transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

EU Foreign and Security Policy: From Maastricht and Lisbon and Beyond

Författare och institution:
Adrian Hyde-Price (Statsvetenskapliga institutionen & Centrum för Europaforskning (CERGU))
ISBN:
978-961-90892-4-8
Antal sidor:
17
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Slovensko panevropsko gibanie
Förlagsort:
Ljubjana, Slovenia
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
EU, foreign policy, security policy, CSDP
Postens nummer:
228114
Posten skapad:
2015-12-14 10:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007