transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Security Communities

Författare och institution:
Adrian Hyde-Price (Statsvetenskapliga institutionen & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
Democracy, Peace and Security, s. 15
ISBN:
978-1-4985-0772-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Lexington Books
Förlagsort:
Lanham, Maryland
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
Security, democracy, peace, Karl Deutsch
Postens nummer:
228111
Posten skapad:
2015-12-14 10:14
Posten ändrad:
2016-08-24 15:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007