transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Split Vision. Multi-Dimensionality in the International Legal Policy Space

Författare och institution:
Olof Larsson (Statsvetenskapliga institutionen & Centrum för Europaforskning (CERGU)); Daniel Naurin (Statsvetenskapliga institutionen & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
Paper presented at the workshop “The Judicialization of International Relations”, Northwestern University, Chicago, June 12-13, and at the 22nd International Conference of Europeanists, Paris, July 8-10 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
228084
Posten skapad:
2015-12-12 17:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007