transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recension av Petra Magnussons avhandling Meningsskapandets möjligheter. Multimodal teoribildning och mulitliteracies i skolan, (2014)

Författare och institution:
Anna Nordenstam (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Svenskläraren.Tidskrift för svenskundervisningen, ( 4 ) s. 32–33
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
svenska med didaktisk inriktning, litteraturdidaktik
Postens nummer:
228069
Posten skapad:
2015-12-11 17:06
Posten ändrad:
2016-01-13 15:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007