transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Faktaunderlag med klimat utmaningar för Västra Götaland Ett gott liv i en fossiloberoende region

Författare och institution:
Jesper Adolfsson (-); Eva Andersson (-); Petra Andersson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Sara Borgström (-); Anders Carlberg (-); Tomas Ekberg (-); Camilla Funke (-); Hans Fogelberg (-); Maria Grahn (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers); Hanna Jönsson (-); Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers); Berit Mattsson (-); Birgit Nielsen (-); Birgitta Nilsson (-); Gustaf Zettergren (-); Tomas Österlund (-)
Antal sidor:
110
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
228025
Posten skapad:
2015-12-11 13:14
Posten ändrad:
2016-08-15 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007