transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learning, social interaction and diversity - future challenges

Författare och institution:
Geerdina van der Aalsvoort (-); Eva Hjörne (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Learning, Social Interaction and Diversity - Exploring Identities in School Practices, s. 223-229
ISBN:
978-94-60-91803-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sense Publishers
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The book presents results of empirical research from classroom and settings related to learning, diversity and identity. It includes findings from regular classrooms and from special classes organised for children and young people described as having socio-emotional problems, learning disabilities or having reading and writing difficulties. It also includes research in classrooms outside of mainstream provision, such as minority ethnic groups language and culture schools. © 2012 Sense Publishers. All rights reserved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
227980
Posten skapad:
2015-12-11 10:34
Posten ändrad:
2016-05-04 15:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007