transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Thromboembolism in orthopedic surgery: Scope of the problem

Författare och institution:
Bengt I. Eriksson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); O. E. Dahl (-)
Publicerad i:
Thromboembolism in Orthopedic Surgery, Llau, Juan (Ed.) , s. 1-9
ISBN:
978-14-47-14336-9
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Springer-Verlag
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Major surgery or traumas of the lower extremities trigger the coagulation cascade, and the physiologic equilibrium between factors promoting and retarding coagulation is disturbed resulting in a hypercoagulable state. In these patients, a reduced venous flow and impaired endothelial function further increase the risk of developing deep-vein thrombosis and pulmonary embolism. Pulmonary embolism is estimated to contribute to half of all perioperative mortality after major orthopedic surgery in unprotected patients, and deep-vein thrombosis is the main source of pulmonary emboli.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Antithrombotic drugs, Orthopedic surgery, Thromboembolism
Postens nummer:
227971
Posten skapad:
2015-12-11 10:20
Posten ändrad:
2016-05-09 15:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007