transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of Person-Centered Physical Therapy on Fatigue-Related Variables in Persons With Rheumatoid Arthritis: A Randomized Controlled Trial.

Författare och institution:
Caroline Feldthusen (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Elizabeth Dean (-); Helena Forsblad d'Elia (-); Kaisa Mannerkorpi (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Archives of physical medicine and rehabilitation, 97 ( 1 ) s. 26–36
ISSN:
1532-821X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To examine effects of person-centered physical therapy on fatigue and related variables in persons with rheumatoid arthritis (RA).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Sjukgymnastik
Postens nummer:
227891
Posten skapad:
2015-12-10 14:17
Posten ändrad:
2016-08-10 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007