transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Software engineering in low- to middle-income countries

Författare och institution:
Miroslaw Staron (Institutionen för data- och informationsteknik (GU))
Publicerad i:
Knowledge for a sustainable world - A southern African–Nordic contribution, s. 139-163
ISBN:
978-19-28-33104-9
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
African Minds 4 Eccleston Place, Somerset West, 7130, Cape Town, South Africa
Förlagsort:
Cape Town
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Programvaruteknik
Postens nummer:
227889
Posten skapad:
2015-12-10 14:10
Posten ändrad:
2016-05-10 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007