transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Overview of surface Microtopography/Chemistry/Physics/Nano-roughness

Författare och institution:
Tomas Albrektsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Ryo Jimbo (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Ann Wennerberg (-)
Publicerad i:
Implant Surfaces and their Biological and Clinical Impact, s. 7-12
ISBN:
978-36-62-45379-7
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Springer
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The implant surface has since long been recognised as important for the host response to oral implants. When the implant is inserted in the body, blood will immediately cover the implant surface. Different surface properties may trigger proteins and signalling system to enhance and speed up the healing process. The implant surface can be altered with respect to topography, chemistry, physics and mechanical properties. In particular, so far the surface topography and chemistry have gained the greatest interest from researchers and manufacturers of oral implants. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
227882
Posten skapad:
2015-12-10 13:37
Posten ändrad:
2016-05-09 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007