transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From Kittens to Racism: News Sharing and Shared News in Social Media

Författare och institution:
Ingela Wadbring (Nordicom (2013-)); Sara Ödmark (-)
Publicerad i:
The 22nd Nordic Conference on Media and Communication Research. August 13-15, 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
news, social media
Postens nummer:
227871
Posten skapad:
2015-12-10 13:07
Posten ändrad:
2016-07-07 10:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007