transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Risikofaktoren in der Entstehung von Achillessehnenbeschwerden im Laufsport

Författare och institution:
Tobias Hein (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Stefan Grau (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
Orthopädie Unfall Praxis, 4 ( 1 ) s. 18-26
ISSN:
2193-5785
E-ISSN:
2193-5793
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Nyckelord:
Overuse injuries, movement analysis, risk factors
Postens nummer:
227855
Posten skapad:
2015-12-10 11:22
Posten ändrad:
2015-12-16 15:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007