transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

‘I wouldn’t have what it takes’: Young Swedes’ understandings of political participation

Författare och institution:
Malin Sveningsson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Young - Nordic Journal of Youth Research, 24 ( 2 ) s. 139-156
ISSN:
1103-3088
E-ISSN:
1741-3222
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Ungdomsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
227826
Posten skapad:
2015-12-10 09:57
Posten ändrad:
2016-06-08 13:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007