transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"A little bit from this, a little bit from that and then I get a standpoint of my own”: Young people’s experiences of political identity work

Författare och institution:
Malin Sveningsson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Paper presented at the Political Agency in the Digital Age Media, Participation and Democracy. ECREA Communication and Democracy conference, 9-10 October, Copenhagen Business School, Denmark,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Ungdomsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
227825
Posten skapad:
2015-12-10 09:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007