transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Thermal radiation and fragmentation pathways of photo-excited silicon clusters

Författare och institution:
Piero Ferrari (-); Ewald Janssens (-); Peter Lievens (-); Klavs Hansen (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Journal of Chemical Physics, 143 ( 22 ) s. artikel nr 224313
ISSN:
0021-9606
E-ISSN:
1089-7690
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Under embargo - tillgänglig efter 2016-12-09
Sammanfattning (abstract):
The fragmentation of laser heated silicon clusters was studied by time-of-flight mass spectrometry. For Si+n (n = 5–19, 21), the lowest energy fragmentation pathways were identified as the metastable decay channel occurring after the primary acceleration of the ions. The radiative cooling of laser excited Si+n (n = 5–9, 11, and 13) was quantified via its quenching effect on the amount of metastable fragmentation. The quenching varied strongly with cluster size, from no observable amount for Si+7 to a cooling constant of 3 · 10E5 s−1 for Si+13. In addition, based on the observed fragmentation channels, the ionization energies and the relative binding energies of the clusters were partially ordered, and several ionization energies have been bracketed more precisely.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik
Nyckelord:
Silicon clusters, radiative cooling, mass spectrometry
Postens nummer:
227806
Posten skapad:
2015-12-10 02:08
Posten ändrad:
2016-10-19 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007