transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kameran som verktyg för lärande

Författare och institution:
Linda Sternö (Akademin Valand)
Publicerad i:
Workshop på fortbildningskonferensen Tonspråk för lärare i vänersborg, 26 oktober ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Workshop på fortbildningskonferensen Tonsrpåk för lärare i vänersborg, 26 oktober 2015. Kameran som verktyg för lärande (Linda Sternö) Kameran är ett fantastiskt verktyg för lärande. Precis som en kikare eller ett mikroskop ger kameran ett fokus till det man studerar. Här får du konkreta tips och enkla öv- ningar som du direkt kan ta med dig till dina elever. Under workshopen diskuterar vi också etiska frågor, så att kame- ran inte blir ett farligt verktyg i klassrummet. Linda Sternö är lektor i filmisk gestaltning på Akademin Valand vid Göteborgs universitet och intresserar sig för hur kameran kan användas som ett kunskapsinhämtande verktyg. Workshopen passar pedagoger i alla skolformer och äm- nen, inklusive särskola.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Kameran, lärande, grundskola, förskola, särskola
Ytterligare information:
http://www.kulturivast.se/sites/default/files/tonsprak_15_webb_0.pdf
Postens nummer:
227796
Posten skapad:
2015-12-09 21:19
Posten ändrad:
2015-12-28 17:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007