transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the pedagogy of pharmacological communication: a study of final semester health science students.

Författare och institution:
Ann Zetterqvist (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Patrik Aronsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Staffan Hägg (-); Karin I Kjellgren (-); Margareta Reis (-); Gunnar Tobin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Shirley Booth (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
BMC medical education, 15 ( 1 ) s. 186
ISSN:
1472-6920
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
There is a need to improve design in educational programmes for the health sciences in general and in pharmacology specifically. The objective of this study was to investigate and problematize pharmacological communication in educational programmes for the health sciences.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Farmakologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Postens nummer:
227739
Posten skapad:
2015-12-09 13:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007